ชาวต่างชาติทำกุญแจตกท่อ ซอยเพชรบุรี 5

รับแจ้งจากศูนย์ผ่านฟ้า 191 ชาวต่างชาติขอความช่วยเหลือทำกุญแจตกท่อ บริเวณซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี ศูนย์วิทยุร่วมด้วยฯ ประสานอาสาร่วมด้วยฉก.ปรีดี 10 เข้าตรวจสอบและใช้อุปกรณ์เปิดฝาท่อ ทำการหย่อนตัวลงในท่อค้นหากุญแจพบแล้ว 

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยฉก.ปรีดี 10