งูบุกรุก โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณพิชญกาญจน์ แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยจับงู ที่บ้านเลขที่ 136 ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 16 แยกย่อยซอย 20 เขตดินแดง กรุงเทพฯ แจ้งศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง 069 นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ พบเป็นงูเหลือมความยาวประมาณ 2 เมตร จึงทำการจับงูไว้ได้ และนำส่งไปที่สดพ.ลาดพร้าว เพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ล่าสุดคุณพิชญกาญจน์ แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ฝากขอบคุณทุกท่าน ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
**เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง 069