ร่วมด้วยช่วยกันร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเขตวังทองหลางแห่งใหม่

เช้าวันที่ 14 พ.ย. 2562 สำนักงานเขตวังทองหลาง ทำบุญสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาเขตวังทองหลาง และทำบุญอาคารสำนักงานเขตแห่งใหม่ ณ อาคารกาญจนนิมิต ซอยรามคำแหง 39 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ประกอบด้วย พิธีตามศาสนาอิสลาม พิธีตั้งศาลพระภูมิและพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตวังทองหลาง และพิธีตามศาสนาพุทธ โดย คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน และคุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รอง ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย