ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความยินดับกับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านใหม่

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับ พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ ในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก