เบญจจินดาร่วมบริการอาหารในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เบญจจินดาร่วมบริการอาหารในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


กลุ่มเบญจจินดา ร่วมบริการอาหารในพิธีบำเพ็ญกุศลและการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมบริการอาหารเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานใส่ชุดโทนสีเหลือง และในเวลา 19.00น. มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที