ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 8 ตุลาคม 62 อาสาร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา เขตดุสิต กรุงเทพ เสร็จพิธี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งนี้จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมปฏิบัติงานทันที