มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบบัตรประกันฯ เพื่ออาสาร่วมด้วยฯ ปี 2562

วันที่ 20 ก.ย. 62 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่ออาสาร่วมด้วยช่วยกันปี 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน