นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “เทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์ การเตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “เทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1” ขับเคลื่อนการดำเนินงานระเบียบวาระจังหวัด “ขอนแก่น ดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมี รองปลัดเทศบาล (นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ) ผู้อำนวยการสำนักกอง หัวหน้าส่วนการงาน ตลอดจนพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “เทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1” โดยจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมการดำเนินงานตามระเบียบวาระจังหวัด โดยกำหนดจัดกิจกรรม เทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2558ณ บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงรำเซิ้งดอกคูนเสียงแคนร่วมถ่ายภาพกับดอกคูนที่บานสะพรั่งทั่วบริเวณ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ (ตรงข้ามศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตั้งแต่เวลา 15.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก เฟสบุคเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม