อันตราย! สายไฟฟ้าแรงสูงขาดลงดิน ไฟลุกท่วม

11 สิงหาคม 2562 อาสาร่วมด้วยบ้านขอม 001 รับแจ้งจากประชาชน พบสายไฟฟ้าแรงสูงขาด สายไฟขาดร่วงหล่นลงพื้นดิน มีประกายไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง บริเวณถนนเดิมบาง หมู่ 5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อาสาร่วมด้วยบ้านขอมฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบ ทำการตัดกระแสไฟเป็นที่เรียบร้อย และทำการซ่อมแซม กระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตามปกติ 

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยบ้านขอม 001