งูเลื้อยเข้าห้องครัว ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

คุณธีระวุฒิ แจ้งงูเลื้อยเข้าห้องครัว หมู่บ้านศศิกานต์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยฯ ประสานอาสารวมน้ำใจปราการ 012 เข้าจับงูได้สำเร็จ พร้อมนำปล่อยธรรมชาติห่างไกลบ้านเรือนประชาชน

เครดิตภาพ :  อาสารวมน้ำใจปราการ 012