ประชุมหัวหน้าฐานปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมมอบสติ๊กเกอร์และเวชภัณฑ์

วันที่ 2 ส.ค. 62 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน ประชุมหัวหน้าฐานปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกัน ทั้ง 47 ฐาน เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบ สังเกตวัตถุ สิ่งของ และบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุร้าย การทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานในการปรับปรุงระบบส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารเครื่องดำ / เครื่องแดง, ความร่วมมือการทำงานกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการจับ-ส่งมอบงูสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ, การทำประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 และมอบปลอกแขน สติ๊กเกอร์ร่วมด้วยช่วยกัน ยาเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกัน ซ.รามคำแหง 21