เขตวังทองหลางจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมด้วยช่วยกันร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ซึ่งทางสำนักงานเขตวังทองหลางจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
 
เช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน-ทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขตวังทองหลาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมถึงมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว