อันตราย! เถาวัลย์พันสายไฟและสายสื่อสาร ซอยภูมิจิตร

อาสาร่วมด้วย 255 แจ้งเถาวัลย์จำนวนมากเลื้อยพันสายไฟและสายสื่อสาร บริเวณวินรถจักรยานยนต์ กลางซอยภูมิจิตร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย อันตรายกับผู้ใช้เส้นทาง เบื้องต้นร่วมด้วยช่วยกัน ประสานคุณศศิธร เจ้าหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กทม. 1555 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วย 255