ร่วมด้วยช่วยกันส่งมอบงูที่อาสาฯ ไปช่วยจับจากบ้านเรือนประชาชนให้แก่กรมอุทยานฯ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ร่วมด้วยช่วยกันได้เดินทางนำงูที่อาสาร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปช่วยเหลือจับมาจากบ้านเรือนประชาชนตามที่ต่างๆ หลังรับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1677 และช่องทางต่างๆ ไปมอบให้กับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะนำงูไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป