สภาพการจราจร ถนนศรีบูรพา , ถนนรามคำแหง , ทางยกระดับรามคำแหง

อาสาร่วมด้วย 102 รายงานสภาพการจราจร ถนนศรีบูรพา แยกนิด้า มุ่งหน้าแยกบ้านม้า รถเคลื่อนตัวได้ดี , ถนนรามคำแหง ขาเข้า แยกบ้านม้า มุ่งหน้าสะพานข้ามแยกลำสาลี รถมากเคลื่อนตัวช้า , ทางยกระดับรามคำแหง มุ่งหน้าแยกรามคำแหง รถมากเคลื่อนตัวช้า ชะลอตัวหน้าเดอะมอลล์ รามคำแหง (ข้อมูล/ภาพ: อาสาร่วมด้วย 102)