ภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2562 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มีประชาชนมาร่วมงานทำบุญและสรงน้ำพระเป็นจำนวนมาก Cr.อาสาร่วมด้วย 303 #ร่วมด้วยช่วยกัน