อาสาร่วมด้วยเก็บกระเป๋าอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปได้ ส่งร่วมด้วยคืนเจ้าของ

คุณสมบัติ ระโรงสูงเนิง อาสาร่วมด้วย 338 คนขับแท็กซี่ สีเขียวเหลือง ทะเบียน มก 4099 กรุงเทพฯ นำอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปของผู้โดยสาร มาฝากไว้ที่ร่วมด้วยช่วยกัน เนื่องจากมีผู้โดยสารลืมไว้บนรถแท็กซี่ เจ้าของติดต่อขอรับคืนได้ที่ ร่วมด้วยช่วยกัน โทร.1677 ตลอด 24 ชั่วโมง

เครดิตภาพ : ร่วมด้วยช่วยกัน