ร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีในการเปิดฐานสายทิพย์

วันที่ 10 มีนาคม 2562 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดฐานปฏิบัติการ ร่วมด้วยช่วยกัน ฐานสายทิพย์ ซ.สุขุมวิท 56