ลงพื้นที่ร่วมกับ สน.วังทองหลาง กวดขัน/เฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ สน.วังทองหลาง , อาสาตำรวจชุดอินทรีเหล็ก ออกตรวจตรา กวดขัน เฝ้าระวังภัย บริเวณ ศูนย์การค้า ห้าง ร้านทอง วัด โรงเรียน โรงแรม สถานฑูต ปั้มน้ำมัน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมพร้อมนำสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สน.วังทองหลางและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นำติดประตูกระจกของอพารท์เม้นท์ คอนโดมิเนียม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตื่นตัวและระมัดระวังการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สน.วังทองหลาง 02-184-4339 และสายด่วน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677