TC Group เข้าสวัสดีปีใหม่ และให้คำปรึกษาพัฒนาระบบศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

คุณสุวิชา วงศาเสถียร ผู้จัดการทั่วไปบริษัท TC Group เข้าสวัสดีปีใหม่ และให้คำปรึกษาพัฒนาระบบศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ให้รับ-ส่งสัญญาณครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อการประสานงานช่วยเหลือประชาชน