คณะเภสัชฯ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมการทำงานร่วมด้วยช่วยกัน

ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมขอบคุณกรณีที่ร่วมด้วยช่วยกันเคยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาญาติชาวญี่ปุ่นของน้องนิสิตในคณะที่หายตัวไปจนพบในเวลาต่อมา