ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความยินดีแก่ ผอ.อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่านใหม่

นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีแก่ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร