ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานของสื่อในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1

ตัวแทนจากมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดเข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1 โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ" จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค.62 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ จากหลากหลายจังหวัดเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

โดยในวันนี้ (17 ม.ค.62) ตัวแทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อสื่อกับแนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยให้ข้อมูลถึงขั้นตอนการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การฝึกซ้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันเพื่อสามารถรับมือได้ทันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน