ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตวังทองหลาง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16 ม.ค. 62 ตัวแทนร่วมด้วยช่วยกันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง มีคุณโกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขตวังทองหลางเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคุณศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จากสำนักงานเขต ตัวแทนชุมชน 19 ชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาคี อาทิ ทหาร ตำรวจ การไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สำนักงานประกันสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และร่วมด้วยช่วยกัน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้