อาสาร่วมด้วยฐานสายทิพย์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำลังพลอาสาร่วมด้วยฐานสายทิพย์ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในซอยสุขุมวิท 54 มีเด็กเข้าร่วมสนุกกันจำนวนมาก 
เครดิตภาพ : ร่วมด้วยฐานสายทิพย์