อาสาร่วมด้วยสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

ภาพบรรยากาศ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำลังพลอาสาร่วมด้วยฐานเกษตร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ แฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว พร้อมกันนี้ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 36 แพ็คในการจัดงานดังกล่าวด้วย #ร่วมด้วยช่วยกัน