น้ำทะเลหนุนท่วมผิวจราจร ถ.บางนา-ตราด

ระวัง! น้ำทะเลหนุนท่วมผิวจราจร ถนนบางนา-ตราด ช่วงแยกบางนา , ถนนสรรพาวุธ , ถนนทางรถไฟสายเก่า การจราจรติดขัด โปรดใช้เส้นทางระมัดระวัง