เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รองผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ คุณโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง