สวัสดีปีใหม่ ผอ.ศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น และมูลนิธิร่วมกตัญญู

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน และ คุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รองผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ คุณกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

จากนั้น คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน และคุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รองผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ มูลนิธิร่วมกตัญญู