เบทาโกร สวัสดีปีใหม่ ร่วมด้วยช่วยกัน

ผู้แทนจากเครือเบทาโกรเดินทางสวัสดีปีใหม่ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมกันนี้ คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน ก็ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ให้กับเครือเบทาโกรด้วยเช่นกัน