รมการค้าภายใน เข้าสวัสดีปีใหม่ ร่วมด้วยช่วยกัน

ผู้แทนจาก กรมการค้าภายใน เข้าสวัสดีปีใหม่ ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมกันนี้ คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ให้กับกรมการค้าภายใน ด้วยเช่นกัน #ร่วมด้วยช่วยกัน