จับงูเหลือม ซอยสุภาพงษ์ 1
คุณเบ็ญญาภา แจ้งจับงูเหลือมยาว 3 เมตร ภายในซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วยเทพสุนทร 01 ใช้อุปกรณ์ช่วยจับงูเหลือมได้แล้ว พร้อมนำปล่อยธรรมชาติ
 
เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยเทพสุนทร 01