เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนมีการยกโครงสร้างซุ้มประตูเมืองแห่งที่ 3

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 226 (อุบล-ศรีสะเกษ) กม.317 ช่วงลงเนินบ้านราษฎร์สำราญ มุ่งหน้าตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ ผู้รับเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเมือง กำลังใช้รถเคลนยกโครงสร้างเพื่อติดตั้ง ของให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วย