ร่วมประชุม งานวันลอยกระทง ปี61

ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน เขตวังทองหลาง เรื่องการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พย.61 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป