พลเมืองดี เก็บกระเป๋าเงินได้ส่งร่วมด้วยคืนเจ้าของ

คุณสิทธิศักดิ์ นำกระเป๋าเงินที่ตกหล่นหน้าสน.หัวหมาก ระบุชื่อนายรังสรรค์ ภายในมี บัตรประจำตัวประชาชน บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล นำมาฝากไว้ที่ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ ล่าสุดสามารถติดต่อเจ้าของกระเป๋าได้แล้ว