ลงพื้นที่ตรวจจุดอันตรายปากซอยเอกมัย 21

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ถนนเอกมัย บริเวณใกล้เคียงจุดที่มีการก่อสร้างซึ่งมีการขุดถนนเปิดผิวจราจร และนำแผ่นเหล็กมาปิดไว้ใกล้กับปากซอย 21 ซึ่งมีการแจ้งกับร่วมด้วยช่วยกันว่าเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจากการปิดผิวจราจรไม่เรียบร้อย ไม่เรียบและเป็นหลุม เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะกับรถจักรยานยนต์ ซึ่งทางเข้าตรวจสอบจุดดังกล่าวแล้ว ทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าไปดูแล ปรับปรุงจุดดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ