มอบเสื้ออาสาร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1

วันที่ 23 ก.ย. 61 อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 ร่วมกันทำเสื้อเพื่อใช้ใส่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน