แจ้งเตือน บริเวณถนนหลักเมือง ช่วงแยกชวนชื่นถึงแยกรื่นจิตมีการขุดเจาะวางท่อประปา

ศูนย์ประสานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือน บริเวณถนนหลักเมือง ช่วงแยกชวนชื่นถึงแยกรื่นจิต เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการวางท่อประปาใหม่ ซึ่งถนนดังกล่าวอาจจะไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง จึงฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ในเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าว

*** แจ้งเหตุ เตือนภัย เติมน้ำใจให้สังคม สายด่วน 1677
สามารถแจ้ง เหตุร้าย เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 043-330163 , 081-6686530