เขตวังทองหลาง พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 19 ก.ย. 61 ร่วมด้วยช่วยกันร่วมประชุมงาน "เขตวังทองหลาง พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ บวร ซ.รามคำแหง 39 โดยมี นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เขตวังทองหลาง (พชข.) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นกำหนดประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งจะนำเสนอไปยังสำนักอนามัย กทม.ต่อไป