ร่วมด้วยช่วยกันร่วมการประชุมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตฯ

เวลา 14.00 น. วันที่ 23 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้บวร เขตวังทองหลาง มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม