ภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว 13-18 องศาเซลเซียส

2 มีนาคม 58 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย

รับรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจ.เชียงรายว่า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้

ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่ง

ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย

ส่วนตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส

ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สำหรับในตอนกลางวัน

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย จึงขอย้ำเตือนเด็ก ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่หมอกควัน

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก หากท่านใดพบเห็นการเผาวัชพืชในที่โล่งแจ้ง

หรือเกิดไฟป่าสามารถแจ้งที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย โทร.053-600561-2