เตือน ถ.นิเวศรัตน์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ก่อสร้างปรับปรุงถนน อันตราย ไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยง

วันที่ 2 มี.ค.58 เวลา 10.35 น.ศูนย์ประสานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครราชสีมา รับแจ้งจากคุณน้อย แจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่าน ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่สี่แยกช่อระกา มุ่งหน้าเข้าตัว อำเภอเมืองชัยภูมิ ระยะทาง กว่า 2-3 กิโลเมตร ให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่าน เนื่องจากมีการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และวางท่อระบายน้ำ ส่งผลให้ถนนเส้นดังกล่าวค่อนข้างอันตรายมาก มีหลุมมีบ่อ และฝ่นละอองจำนวนมาก จึงแจ้งเตือนมาเพื่อทราบ หากไม่จำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว