ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา

25 ก.ค.61 สำนักงานเขตวังทองหลางจัดกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดสามัคคีธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม โดยมี คุณโกมินทร์ ชินบุตร ผอ.สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นประธานการจัดกิจกรรม

ร่วมด้วยช่วยกัน ได้ร่วมถวายต้นผ้าป่า มีชาวบ้านชุมชนในเขตวังทองหลางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง #ร่วมด้วยช่วยกัน