ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ชุมชนคลองพลับพลา ตรวจสอบฝาท่อชำรุด!

บ่ายวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ร่วมด้วยช่วยกันร่วมลงพื้นที่และเดินสำรวจร่วมกับ คุณจรัญ บุญแถว ประธานชุมชนคลองพลับพลา เขตวังทองหลาง พบฝาท่อชำรุดหลายจุดบางจุดถูกปล่อยทิ้งเป็นรูกว้าง บางจุดชาวบ้านซ่อมแซมตามมีตามเกิด เป็นอันตรายกับประชาชนที่เดินผ่านไปมา โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่อาจได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตได้ ร่วมด้วยช่วยกันจะเร่งประสานหน่วยงานรับผิดชอบ เข้ามาตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว