ร่วมด้วยช่วยเหลือยายบุญเพ็ง บ้านผาแตก

2 มีนาคม 58 ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย โดยคุณนงลักษณ์ สุวรรณพงษ์

ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯรับ-มอบสิ่งอุปโภคเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม

และเครื่องนอนจากคุณณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์ ผู้จัดการโขงวิวพลาซา

อำเภอเชียงแสนมอบให้ยายบุญเพ็ง กันทวงค์ อายุ 70 ปี อาศัยศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านผาแตก อ.แม่สายที่นอนป่วยเป็นอัมพฤกต์ไม่มีญาติดูแล

ศูนย์ประสานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ก็หวังเพียงว่าหากมีผู้ใจบุญก็สามารถช่วยเหลือคุณยายบุญเพ็งได้

ทั้งแจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-600561-2