อาสาร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชนกำจัดรังต่อ ภายในหมู่บ้านดีเค

อาสาร่วมด้วยธนบุรี 12,เอกชัย 802,820 ร่วมช่วยเหลือประชาชนกำจัดรังต่อ ภายในหมู่บ้านดีเค ตลาดชัยชนะ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยดำเนินการกำจัดได้เป็นที่เรียบร้อย 
**เครดิตภาพ : ร่วมด้วยธนบุรี 12