รถเสีย แบตหมด โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณณัฐพล แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือรถเสีย แบตหมด เป็นรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ  จอดอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ แจ้งศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วยสาวรีย์ 75 นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ โดยทำการพ่วงแบตเตอรี่รถให้ รถสตาร์ทเครื่องยนต์ติด สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติ ล่าสุดคุณณัฐพล แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ฝากขอบคุณทุกท่าน ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
**เครดิตภาพ : ร่วมด้วยสาวรีย์ 75