แนะนำสถานที่เที่ยววัดเทพรังสรรค์ ที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครราชสีมา ขอแนะนำสถานที่เที่ยววัดเทพรังสรรค์ ตั้งอยู่บ้านหัวสะพาน หมู่ 14 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างด้วยปูนขาวทั้งองค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศษ.2470 ในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านหัวสะพานศรัทธา เคารพ นับถือ เชื่อว่าด้วยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาว ทำให้ชาวบ้านในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข และมักมีคนมาบนบาน ขอพรจากหลวงพ่อขาว เพื่อประสบความสำเร็จ ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย อันตรายทั้งปวง ประสบความสุขความเจริญ สมหวังดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.rakbankerd.com