รับบริจาคเลือด กรุ๊ป B

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นช่วยประชาสัมพันธ์ ขอความกรุณาช่วยบริจาคเลือด กรุ๊ป B หรือกรุ๊ปใดก็ได้เพื่อมอบให้ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารี ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอก แต่เลือดไม่เพียงพอ ขณะนี้รอเข้ารับการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อาคาร 14 ชั้น 14 สามารถบริจาคที่โรงพยาบาลใดก็ แล้วแจ้งว่ามอบให้นางสาววิภาดา วงศ์ชารี ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088--5612437 คุณจอม

ขอคุณข้อมูลข่าว จาก KKLmember