พบงูบุกรุก โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณไพศาล แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือ พบงูเหลือมอยู่ภายในสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม ซอยเชื้อเพลิง ถ.พระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ แจ้งศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วย ฉก.โพงพาง 03,67 นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือจับงูไว้ได้และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดคุณไพศาล แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ฝากขอบคุณทุกท่าน ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
**เครดิตภาพ : ร่วมด้วยฉก.โพงพาง 03